Izolacje tarasów i balkonów

Izolacje tarasów i balkonów są bardzo wymagającym zadaniem
dla wykonawcy, w wykonywaniu których nie ma miejsca
na jakiekolwiek kompromisy. Tarasy są elementem budowlanym, który nastręcza najwięcej problemów w trakcie eksploatacji. Spowodowane jest to obciążeniem termicznym zwłaszcza
w okresie letnim, kiedy to skoki temperatur są największe. Ponadto w budowę tarasu wpisanych jest wiele elementów,
które wymagają dużej staranności w wykonaniu tj, styk ściany
i płyty tarasowej, styk płyty i obróbek blacharskich, balustrady.

Poniższe schematy szczegółowo przedstawiają stosowane
przez nas technologie gwarantujące trwałość oraz odporność
tarasu na wilgotność przez wiele lat.

Hydroizolacja tarasu z termoizolacją

Hydroizolacja tarasu - uszczelnienie dylatacji

Hydroizolacja tarasu - mocowanie obróbki blacharskiej