hydroziolacja

Hydroizolacja fundamentów, renowacja nowego gmachu Muzeum.

Hydroizolacja fundamentów w zabytkowej kopalni
Prace nad wznoszeniem nowego muzeum rozpoczęto na przełomie czerwca i lipca 2011 roku. Generalnym wykonawcą prac było konsorcjum firm Ferrovial Agroman S.A. z Madrytu oraz Budimex S.A. z Warszawy.

Podwykonawcą prac dotyczących renowacji dwóch pokopalnianych budynków w zakresie hydroizolacji fundamentów i renowacji elewacji oraz wnętrz była Firma Projektowo Budowlana sp. j. Konior z Katowic – od wielu lat nasz „Partner w Biznesie”. Specjaliści
z firmy Konior we współpracy technologicznej z przedstawicielem firmy Remmers na Śląsku – Piotrem Szczepanem zrealizowali zadanie w okresie od 2011 do 2012 roku. Prace dotyczyły dwóch obiektów:

  • budynku maszyny wyciągowej szybu „Warszawa” (MS-8), adaptowanego dla celów gastronomicznych,
  • magazynu odzieżowego (MS-15), adaptowanego dla celów wystawienniczych Centrum Scenografii Polskiej

Dla zabezpieczenia fundamentów konieczne było wykonanie pionowej izolacji ścian fundamentowych,
a w drugim etapie – poziomej przepony hydroizolacyjnej. Zaproponowany system hydroizolacji ścian fundamentowych składał się z następujących zabiegów gruntowania preparatem krzemianowym hydrofobowym
i nałożenia powłoki hydroizolacyjnej ze szlamu uszczelniającego (modyfikowanej mikrozaprawy cementowej), odpornego na sole siarczanowe. W tym przypadku preparat gruntujący Remmers KIESOL miał za zadanie wzmocnienie
i podwyższenie odporności chemicznej podłoża w wyniku krzemionkowania. To produkt zawierający hydrofobowe związki kwasu krzemowego, które powodują wgłębne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwężenia kapilar. Remmers Kiesol, stosowany jako grunt, poprawia przyczepność warstw zapraw uszczelniających. Szlam uszczelniający Remmers Sulfatexschlämme to fabrycznie przygotowana mieszanka, zaliczana do drobnoziarnistych zapraw modyfikowanych. Remmers Sulfatexschlämme wyróżnia się wysoką wodoszczelnością, bardzo trwałym zespoleniem
z mineralnymi materiałami budowlanymi, wysoką przepuszczalnością pary wodnej oraz, co najważniejsze, w przypadku budynków postindustrialnych, skażonych zanieczyszczeniami – możliwością stosowania na zasolonych podłożach.

Iniekcje poziome przeprowadzono w oparciu o sprawdzony produkt Remmers KIESOL, zastosowany w innym celu podczas wykonywania hydroizolacji pionowej. Preparat ten skutecznie hamuje transport wilgoci w materiale budowlanym przede wszystkim w murach ceglanych. Metoda zastosowana w kopalni polegała na nasączeniu pasa muru w całym jego przekroju. Po przereagowaniu zapewniło to zahamowanie transportu wilgoci w kapilarach muru ceglanego. W wyniku naturalnych procesów mur wysechł powyżej wykonanej w nim przepony.

Renowacja elewacji
Cegła elewacyjna czarna od grubych zabrudzeń, zawilgocone i zasolone mury, znaczne ubytki spoin, cegieł i całych fragmentów murów, dziurawe dachy, rosnące na koronie murów drzewa i powybijane szyby w oknach – tak przedstawiał się budynek przed rozpoczęciem prac renowacyjnych.
Przemurowano i uzupełniono duże partie rozsypujących się murów z zastosowaniem cegły rozbiórkowej, pozyskanej podczas prac wyburzeniowych na terenie dawnej kopalni. Elewacje umyto gorącą wodą pod ciśnieniem z zastosowaniem produktu Remmers Fassadenreiniger-Paste, opartego na soli kwasu fluorowodorowego. Tiksotropowa konsystencja
i łagodne działanie preparatu umożliwiły czyste i sprawne wykonanie prac, bez ryzyka „przeczyszczenia” powierzchni albo zniszczenia lica cegły. Mniejsze ubytki cegły uzupełniono zaprawą renowacyjną Remmers Restauriermörtel, dopasowaną wizualnie i technicznie do zabytkowych cegieł. Jest to zaprawa mineralna, wybarwiona w masie na kolor cegły. Poprzez mieszanie mas np. w kolorze ceglasto-pomarańczowym, ceglasto-czerwonym i starej bieli w odpowiednich proporcjach uzyskano wiele odcieni. Po usunięciu wysypujących się z fug zapraw, spoinowanie odtworzono, wykorzystując zaprawę Remmers Fugenmörtel TK, która po zarobieniu z wodą, jest gotowa do użycia. Po usunięciu zabrudzeń kolor i uziarnienie zapraw dobrano do pierwotnie istniejących spoin. Zastosowano odmianę szarą, zawierającą wapno i tras, ze względu na podwyższoną odporność na sole siarczanowe obecne w murach budynków byłej kopalni. Po związaniu zapraw wykonano lokalne scalenie pozostałych po czyszczeniu plam i przebarwień, stosując krzemoorganiczne farby Historic Lasur.
Dla utrwalenia efektu jaki uzyskano podczas prac na budynkach z cegły zastosowano preparat Funcosil SNL.
Jest to reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy. Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparat Funcosil SNL wykazuje bardzo dobrą zdolność penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym
w obecności wilgoci atmosferycznej, przechodząc w hydrofobową, odporną na UV i działanie czynników atmosferycznych substancję czynną. Po zabiegu substancja czynna zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych, co powoduje zmniejszenie tendencji do powtórnego brudzenia się elewacji, a ponadto korzystnie wpływa na termikę ścian.

Kolekcje Muzeum Śląskiego zyskały nową oprawę. Na poprzemysłowych terenach powstał nowy główny gmach,
a zabytkowe obiekty pochodzące z przełomu XIX i XX wieku po wykonaniu prac budowlano-konserwatorskich zostały zaadaptowane na powierzchnie wystawiennicze, restaurację oraz wieżę widokową, z której można zobaczyć panoramę Śląska.

Źródło: http://www.muratorplus.pl/technika/hydroizolacje/hydroizolacja-fundamentow-i-renowacja-elewacji-nowego-gmachu-muzeum-slaskiego_83937.html

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *