Andersia Business Centre

Izolowanie fundamentów – nasze realizacje

Izolacja pionowa to metoda zabezpieczania ścian fundamentowych od strony gruntu, czyli w miejscu styku fundamentu z ziemią. Zabezpiecza to ściany przed wnikaniem do murów wody – wówczas nie ma wilgoci.

Galeria sztuki współczesnej „Elektrownia”

Budynek obecnej Galerii „Elektrownia” powstał w latach 1902-1908 na bazie projektu wybitnego polskiego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego (1844-1927), autora projektów wielu monumentalnych obiektów użyteczności publicznej w Europie.Jest to obiekt o rzucie prostokąta z wejściem na osi, o dość rozbudowanej bryle. Jego charakterystycznym elementem jest wieża, stylizowana na gotycką, a elewację budynku zdobi wiele detali architektonicznych.

W tym budynku wykonaliśmy izolację pionową w technologii Remmers K2 Dickbeschichtung.

Gmach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej z 1936) jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły. W roku 1938 uruchomiony został Wydział Administracji Publicznej. Studia na obydwu wydziałach trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uczelni był dr Józef Lisak. Pierwszą siedzibą lokalową stały się użyczone pomieszczenia obszernego gmachu ówczesnej znanej szkoły średniej – Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Obecnie bazę naukowo-dydaktyczną Uczelni tworzą także takie jednostki jak: Międzywydziałowe Centrum Języków Obcych (wcześniej Międzywydziałowe Centrum Nauczania i Promocji Języków Obcych), Centrum Informatyczne, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Główna i biblioteki katedralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Centrum Badań i Studiów Europejskich, Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy, Akademickie Centrum Kariery, Śląska Szkoła Języków Biznesu (wcześniej Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych).

Wykonane prace w tym budynku to izolacja pionowa ścian fundamentowych w technologii Remmers K2 Dickbeschichtung.

Andersia Business Centre

Biurowiec Andersia Business Centre usytuowany jest w ścisłym centrum Poznania, przy Pl. Andersa, wzdłuż głównej arterii miejskiej, ul. Królowej Jadwigi oraz deptaku na ul. Półwiejskiej.
Biurowiec stanowi integralną część kompleksu komercyjnego rozwijanego na Placu Andersa pełniącego funkcje biurowe, hotelowe, handlowe oraz rozrywkowe. Jest to doskonała lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie wysokiej klasy budynków biurowo-usługowych hotelu Novotel oraz kompleksu Stary Browar.

Prace w tym budynku obejmowały między innymi izolację pionową ściany fundamentowej oraz oczepu ściany szczelinowej.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *