Zabezpieczenie przed wilgocią pomieszczeń znajdujących się pod ziemią to konieczność. Będąca w ziemi woda gruntowa w przypadku nieodpowiednio zabezpieczonych ścian szybko doprowadzi do ich zawilgocenia. Bezpośrednią konsekwencją będzie grzyb i pleśń oraz brak możliwości korzystania z pomieszczenia w dłużej perspektywie.

Odpowiednia hydroizolacja

Hydroizolacja piwnic i garaży podziemnych to ważna inwestycja, która nie może być ofiarą cięcia kosztów. Nie wykonanie odpowiedniej hydroizolacji lub zastosowanie niskiej jakości materiałów może doprowadzić do pojawienia się wilgoci, czy też przecieków. W takiej sytuacji koszt naprawy oraz założenie nowej hydroizolacji będzie wyższy, niż początkowa inwestycja w dobre materiały.

Zaplanowanie odpowiedniej hydroizolacji powinno mieć miejsce jeszcze na etapie projektowania budynku. Powinny zostać  podjęte m.in. takie czynności jak badanie gruntowo-wodne, którego celem jest ustalenie poziomu wód gruntowych oraz ustalenie rodzaju gleby (poszczególne gleby odznaczają się różnym poziomem zatrzymywania wody, co naraża konstrukcję na zawilgocenie). Co jeszcze warto wiedzieć?

Zakładanie hydroizolacji

Izolacja przeciwwilgociowa piwnicy od zewnątrz to najlepszy sposób na zabezpieczenie przez wodami gruntowymi. Podczas zakładania warstwy ochronnej należy pamiętać, że mu się to odbyć zarówno poprzez izolację pionową, jak i izolację poziomą. W przypadku hydroizolacji poziomej mamy do czynienia z założeniem materiału izolacyjnego zarówno na ławach fundamentowych, jak i pod samą podłogą na gruncie. Z kolei w przypadku izolacji pionowej mamy na myśli założenie warstwy zabezpieczającej od zewnętrznej strony ściany.

W Polsce od wielu lat najczęściej wykorzystywanym materiałem do zabezpieczenia podziemnych pomieszczeń jest papa bitumiczna. Wśród nich warto wyróżnić specjalistyczne papy na osnowie poliestrowej, które przeznaczone są do kontaktu z gruntem. Oczywiście należy pamiętać, że przed położeniem materiału hydroizolacyjnego powierzchnia pod izolacje musi być odpowiednio przygotowana. Z tego względu konieczne jest m.in. użycie bitumicznego środka gruntującego. Co, gdy w gotowym budynku pojawi się przeciek? Co można zrobić?

Przeciek wód gruntowych

Uszczelnianie przecieków w garażach podziemnych, czy też uszczelnianie piwnicy przed wodą to wymagające zadanie, które pociąga za sobą duże wydatki. Osoba zmagająca się z przeciekami w zależności od posiadanych środków finansowych i oczekiwań możne zdecydować się na:

  • hydroizolację bitumiczną wewnętrzną,
  • zastosowanie szlamów uszczelniających,
  • odpompowywanie wody.

Decydując się na izolację wewnętrzną musimy się pogodzić z ciągłym narażeniem ścian na kontakt z wilgocią. Ponadto konieczne będzie dociążenie izolacji warstwą betonu. Decydując się na odpompowywanie wody jedynie walczymy ze skutkami, ale nie usuwamy przyczyny. Dlatego jeśli widziemy pierwsze przecieki należy od razu scalać i uszczelniać konstrukcje betonowe.

hydroizolacja piwnic

hydroizolacja garaży i piwnic