Dachy zielone, nawet w bardzo dużych miastach cieszą się coraz większą popularnością. Mogą być one porośnięte roślinnością ekstensywną, dekoracyjną bądź intensywną (jest to roślinność niezwykle wymagająca w utrzymaniu). Takie rozwiązanie daje wiele korzyści pod warunkiem, że w odpowiedni sposób zostanie przeprowadzona izolacja dachu zielonego.

Dlaczego warto inwestować w dachy zielone?

Dachy zielone to rozwiązanie cieszące się coraz większą popularnością. Nie jest to bezpodstawne, bowiem takie rozwiązanie ma mnóstwo zalet. Za te najbardziej istotne uznać można:

  • złagodzenie surowych miejskich terenów (warto przy tym wspomnieć, że dachy zielone w zdecydowanej większości klasyfikowane są jako tereny zielone),
  • znacząco redukują nieprzyjemny uliczny hałas (możliwe jest to dzięki zastosowaniu specjalnej warstwy wegetacyjnej),
  • zielone dachy odpowiednio zaprojektowane są w stanie pochłaniać nawet 20% emitowanych do powietrza szkodliwych pyłów i gazów,
  • skutecznie oczyszczają i zatrzymują wody opadowe (w tym przypadku retencja może sięgać nawet do poziomu 60%),
  • przy zielonych dachach ryzyko ich zerwana jest nawet kilkukrotnie niższe niż w przypadku bardziej klasycznych rozwiązań.

Dlaczego tak ważna jest izolacja zielonych dachów?

Aby jakikolwiek dach nie przeciekał i spełniał swoje funkcje, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej izolacji - w przypadku dachów zielonych zdecydowanie najlepiej sprawdzi się hydroizolacja. W znacznej większości przypadków jest przeprowadzana przy zastosowaniu bezszwowych powłok hydroizolacyjnych, które wykonane są z grubowarstwowych mas bitumicznych (co istotne, mogą być stosowane zarówno na powierzchniach suchych jak i nieco wilgotnych). W przypadku prowadzenia prac związanych z hydroizolacją zielonego dachu należy w pierwszej kolejności usunąć warstwę balastową oraz roślinność  - bez tego ciężko będzie prawidłowo zabezpieczyć dach. Oczywiście konieczne będzie także odpowiednie przygotowanie podłoża, w tym jego dokładne oczyszczenie oraz ewentualna naprawa powstałych ubytków. W każdym z przypadków, po wyschnięciu warstwa hydroizolacyjna nie powinna być grubsza niż 4 mm. Niezbędne jest także zastosowanie dodatkowej wkładki wzmacniającej.

grass roof

green roof