Izolacja pozioma ścian

W przypadku zawilgocenia ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej może być nie wystarczające. Występować może podciąganie kapilarne. W celu wykonania izolacji poziomej stosujemy technologie iniekcji niskociśnieniowej. Polega ona na wykonaniu rzędu otworów na odpowiedniej wysokości.
W zależności od stosowanej technologii lub producenta wykonuje się jeden lub kilka rzędów otworów. Materiał krzemianowy aplikujemy ciśnieniowo za pomocą pomp. Do każdego otworu aplikowana jest dokładna ilość preparatu. Następnie otwory są wypełniane i zaślepiane.

Zawilgocone ściany, puchnące tynki czy plamy na ścianach - takie zjawiska zaobserwować można w wielu budowlach. To typowe objawy przenikania wilgoci przez ściany. Warto zaznaczyć, że problem ten dotyczy zarówno budynków kilkudziesięcioletnich, jak i nowych.

Odtwarzanie izolacji poziomej to jeden z etapów renowacji starego budownictwa. Izolacja pozioma jest najważniejszą izolacją wodochronną. Zapobiega ona kapilarnemu transportowaniu rozpuszczonych soli budowlanych oraz wilgoci w strefę powyżej izolacji.

Warto zaznaczyć, że brak izolacji poziomej może powodować:

  • zwiększenie wartości współczynnika przenikania ciepła,
  • zawilgocenie ścian,
  • degradację muru,
  • rozwój grzybów, pleśni itp.,
  • wykwity solne.

Jak więc widać, izolacja pozioma ścian nośnych to rozwiązanie, na które z pewnością warto się zdecydować.

Izolacja pozioma

Izolacja pozioma

Izolacja pozioma

Iniekcja pozioma – metoda krystaliczna

Jedną z wykorzystywanych metod jest osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej. Dzięki tej technologii pozioma izolacja przeciwwilgociowa jest możliwa do wykonania bez konieczności odkopywania murów zewnętrznych. Warto wspomnieć, że jest to technologia nowoczesna, posiadająca szereg zalet. Między innymi, stanowi najtańszą metodę osuszania budynków. Ponadto, jest łatwa w stosowaniu i ekologiczna.

Izolacja pozioma metodą iniekcji krystalicznej – jak wygląda jej przebieg? Poniżej opisujemy kolejne etapy prac.

Izolacja pozioma w starym domu - korzyści

Brak odpowiedniej izolacji fundamentów w domu może wywołać długotrwałe zawilgocenie ścian w murze. To może niestety prowadzić do wytwarzania się groźnych dla naszego zdrowia grzybów oraz pleśni.

Warto również zaznaczyć, że zawilgocone ściany domu posiadają ograniczoną izolacyjność termiczną. Szybciej się więc wychładzają i zwiększają zapotrzebowanie na ciepło w budynku. Izolacja pozioma domu jest świetnym wyborem na zapobiegnięcie temu zjawisku.

Jeśli mieszkamy w domu z piwnicą, warto również zastanowić się nad rozwiązaniem jakim jest izolacja pozioma piwnicy. Jej ściany szczególnie wymagają zabezpieczenia przez wilgocią oraz wodą gruntową i opadową. Izolacja pozioma zabezpiecza ściany przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Prawidłowo wykonana hydroizolacja pozioma skutecznie ochrania ściany piwnicy. Wykonywana jest na całej szerokości ław fundamentowych oraz pod stropem piwnicy.

TBD - KOTULA - specjaliści w swojej dziedzinie

Dzięki ogromnemu doświadczeniu zapewniamy naszym Klientom osuszanie i zabezpieczanie budowli przed szkodliwym działaniem wilgoci na najwyższym poziomie. Stale się rozwijamy, a także korzystamy z najnowszych technologii. Zapraszamy więc do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w przypadku jakichkolwiek pytań - do kontaktu.