Zszywanie budynków

Ściany murowane pod wpływem osiadania budynku, drgań, błędów technologicznych podlegają destrukcji i niejednokrotnie pojawiają się rysy.
W celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją należy elementy zarysowane scalić.
Do tego celu stosuje się certyfikowane rozwiązanie tj np. Helibar Remmers.