Gmach Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach

Krótki opis obiektu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej z 1936) jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły. W roku 1938 uruchomiony został Wydział Administracji Publicznej. Studia na obydwu wydziałach trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uczelni był dr Józef Lisak. Pierwszą siedzibą lokalową stały się użyczone pomieszczenia obszernego gmachu ówczesnej znanej szkoły średniej – Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Czytaj więcej

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Krótki opis produktu

Projekt obejmuje kompleksową rozbudowę obiektu Filharmonii poprzez nadbudowę istniejącego budynku o dodatkową kondygnację oraz dobudowę szklanej bryły będącej powiększeniem istniejących holi. Dobudowa będzie pełnić funkcję klubu muzycznego połączonego z kawiarnią, powierzchnią wystawową oraz tarasami zewnętrznymi do organizowania letnich koncertów promenadowych. Nadbudowa natomiast pozwoli pozyskać dodatkowe pomieszczenia w obiekcie z przeznaczeniem na garderoby i pokoje ćwiczeń artystów. Projekt obejmuje również dostawę sprzętów i wyposażenia w tym profesjonalnego sprzętu oświetleniowo – nagłośnieniowego.

Zakres wykonywanych prac

Prace obejmowały wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej.

Galeria sztuki współczesnej „Elektrownia”

Krótki opis obiektu

Budynek obecnej Galerii „Elektrownia” powstał w latach 1902-1908 na bazie projektu wybitnego polskiego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego (1844-1927), autora projektów wielu monumentalnych obiektów użyteczności publicznej w Europie.Jest to obiekt o rzucie prostokąta z wejściem na osi, o dość rozbudowanej bryle. Jego charakterystycznym elementem jest wieża, stylizowana na gotycką, a elewację budynku zdobi wiele detali architektonicznych. Czytaj więcej

Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej

Krótki opis produktu

Zabrzańska łaźnia została wybudowana w 1890 roku i była pierwszym tego typu obiektem na Górnym Śląsku. Jeszcze do lat 20. XX wieku zdecydowana większość kopalń nie posiadała łaźni, a górnicy po zakończonej szychcie zażywali kąpieli dopiero po powrocie do domu. Budynek służył górnikom jako zaplecze socjalne i składał się łaźni oraz szatni z charakterystycznymi hakami na łańcuchach, na których zostawiano odzież oraz rzeczy osobiste. We wnętrzu częściowo zachowała się oryginalna ceramika, system natrysków, a także fragment szatni z hakami i łańcuszkami.

Zakres wykonywanych prac

izolacja pionowa ścian fundamentowych w technologii Remmers: sulfatexschlamme , Izolacja termiczna XPS, mata drenażowa.
Izolacja wykonana z obu stron ściany fundamentowej.

Muzeum Miejskie Żory

Krótki opis budynku

Muzeum Miejskie powstało 28 grudnia 2000 r. Z inicjatywy władz miasta Żory, osób indywidualnych skupionych wokół Towarzystwa Miłośników Miasta Żory oraz ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Lucjana Buchalika.Muzeum przejęło zbiory istniejącej wcześniej izby regionalnej oraz część prywatnych zbiorów afrykanistycznych, które były podstawą wydzielenia dwóch działów merytorycznych: Działu Historii i Kultury Regionu oraz Działu Kultur Pozaeuropejskich. Zbiory afrykanistyczne, jedne z nielicznych w Polsce stały się znakiem rozpoznawczym żorskiego muzeum. Dzięki prowadzonym przez nas wyprawom naukowo – badawczym są stale powiększane i stały się największą tego typu kolekcją na terenie południowej Polski. Dział Historii i kultury Regionu gromadzi z kolei wszelkiego rodzaju eksponaty związane z historią Żor i najbliższego regionu.
Zadaniem obu działów jest stworzenie oferty atrakcyjnej merytorycznie, a jednocześnie atrakcyjnie podanej, w taki sposób, by przyciągnąć odbiorcę w różnym wieku.

Zakres wykonywanych prac

Wykonano uszczelnienie konstrukcji żelbetowych  stropów schodów oraz ścian szczelinowych . Prace prowadzone w technologii iniekcji wysokociśnieniowej w oparciu o materiały poliuretanowe.

Kino x – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Kino x – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Krótki opis budynku

Budynek usytuowany w centrum Gliwic . Adres: ks. Marcina Strzody 10, Gliwice
Obiekt jest jednym z najstarszych zachowanych budynków hotelowych  powstał ok. 1890 roku jako gospoda z miejscami noclegowymi„Goldgrube”, w sąsiedztwie funkcjonującego targu końskiego, dlatego też m.in. obok niego wybudowano stajnie na aż 70 koni. W 1893 roku kolejny właściciel  Carl Trzaskalik uruchomił kantynę i wyszynk w dni targowe.http://www.gliwiczanie.pl/Reportaz/hotele/X.htm

Zakres wykonywanych prac

Izolacja pozioma metoda iniekcji niskociśnieniowej w technologii Sopro.

Uniwerytet Szczeciński

Zakres wykonywanych prac

W budynku wykonano ok 250 m2 izolacji poziomej metoda iniekcji niskociśnieniowej w technologii BASF PCI. Generalny wykonawca Bartimex Poznań. Iniekcja wykonywana była od strony zewnętrznej. Izolacje pionowe Generalny Wykonawca wykonywał we własnym zakresie.