Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Krótki opis produktu

Projekt obejmuje kompleksową rozbudowę obiektu Filharmonii poprzez nadbudowę istniejącego budynku o dodatkową kondygnację oraz dobudowę szklanej bryły będącej powiększeniem istniejących holi. Dobudowa będzie pełnić funkcję klubu muzycznego połączonego z kawiarnią, powierzchnią wystawową oraz tarasami zewnętrznymi do organizowania letnich koncertów promenadowych. Nadbudowa natomiast pozwoli pozyskać dodatkowe pomieszczenia w obiekcie z przeznaczeniem na garderoby i pokoje ćwiczeń artystów. Projekt obejmuje również dostawę sprzętów i wyposażenia w tym profesjonalnego sprzętu oświetleniowo – nagłośnieniowego.

Zakres wykonywanych prac

Prace obejmowały wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej.