Muzeum Miejskie Żory

Krótki opis budynku

Muzeum Miejskie powstało 28 grudnia 2000 r. Z inicjatywy władz miasta Żory, osób indywidualnych skupionych wokół Towarzystwa Miłośników Miasta Żory oraz ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Lucjana Buchalika.Muzeum przejęło zbiory istniejącej wcześniej izby regionalnej oraz część prywatnych zbiorów afrykanistycznych, które były podstawą wydzielenia dwóch działów merytorycznych: Działu Historii i Kultury Regionu oraz Działu Kultur Pozaeuropejskich. Zbiory afrykanistyczne, jedne z nielicznych w Polsce stały się znakiem rozpoznawczym żorskiego muzeum. Dzięki prowadzonym przez nas wyprawom naukowo – badawczym są stale powiększane i stały się największą tego typu kolekcją na terenie południowej Polski. Dział Historii i kultury Regionu gromadzi z kolei wszelkiego rodzaju eksponaty związane z historią Żor i najbliższego regionu.
Zadaniem obu działów jest stworzenie oferty atrakcyjnej merytorycznie, a jednocześnie atrakcyjnie podanej, w taki sposób, by przyciągnąć odbiorcę w różnym wieku.

Zakres wykonywanych prac

Wykonano uszczelnienie konstrukcji żelbetowych  stropów schodów oraz ścian szczelinowych . Prace prowadzone w technologii iniekcji wysokociśnieniowej w oparciu o materiały poliuretanowe.