Urząd miejski w Gdańsku

Zakres wykonywanych prac

Izolacja pozioma metoda iniekcji niskociśnieniowej . Technologia BASF PCI – Iniekt R.