Uniwerytet Szczeciński

Zakres wykonywanych prac

W budynku wykonano ok 250 m2 izolacji poziomej metoda iniekcji niskociśnieniowej w technologii BASF PCI. Generalny wykonawca Bartimex Poznań. Iniekcja wykonywana była od strony zewnętrznej. Izolacje pionowe Generalny Wykonawca wykonywał we własnym zakresie.