Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Siemianowice Slqskie potwierdza, ze zamówienie
publiczne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
SIąskiego 2014-2020, tytuf projektu: "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach SIąskich"

IBM I TBs sp. z o. o. w Gliwicach potwierdza, ze firma TBD Kotula sp. z 0.0. z siedzibq w
Rybniku przy ul. Młyńskiej 50/2 wykonala na zlecenie IBM I TBs sp. z 0.0. Uszczelnienie metodą
iniekcji wysokocisnieniowej styku budynku przy ul. Dworcowej 20 ze stropem piwnicznym.

ZBM I TBS Sp. z o. o. w Gliwicach potwierdza. ze firma TBD Kotula sp. z 0.0. Z siedzibą
w Rybniku przy ul. Młyńskiej 50/2 wykonała na zlecenie ZBM I TBS Sp. z 0.0. izolację
przeciwilgociową pionową oraz pozioma metodą injekcji wysokociśnieniowej w blldynku
rnieszkalnyrn wielorodzinnym przy ul. Wybrzeze Wojska Po/skiego 7 w Gliiwicach.

NACZELNIK
Wydzlalu InwestycJI
Krzysztof Rycman

Rafał Affanasowicz
Kierownik Projektu.

Rafał Affanasowicz
Kierownik Projektu.

SKANSKA S.A.

Firma Technologie Budowlane - Doradztwo roboty wykonała zgodnie
z umową, zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa, poprawnie technicznie i z należytą starannością.

ZMB i TBS sp. z o.o. w Gliwicach

Firma Technologie Budowlane Doradztwo Jarosław Kotula wykonała kompleksowo na zlecenie
naszej firmy uszczelnienie metodą iniekcji wysokociśnieniowych w naszych realizacjach.
Prace realizowane były terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną,
z zachowaniem należytej jakości staranności.

STRABAG Sp. z o.o., Budownictwo Ogólne

Firma Technologie Budowlane Doradztwo Jarosław Kotula wykonała kompleksowo na nasze zlecenie hydroizolacje na ścianie szczelinowej oraz wykończenie kotwy.
Prace realizowane były terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną,
z zachowaniem należytej jakości
i staranności. Polecamy firmę TBD Jarosław Kotula jako sprawdzonego
i solidnego wykonawcę.

Leszek Kaszuba
SKANSKA S.A.

Rafał Affanasowicz
Kierownik Projektu.

Marta Sawicka
Dyrektor Zakupy Centralne-Budownictwo

ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o.o.

Firma TECHNOLOGIE BUDOWLANE - DORADZTWO wykonywała w 2011 roku na nasze zlecenie jako Generalnego Wykonawcy izolacje poziome i pionowe budynku metodą iniekcji ciśnieniowej. Roboty zostały zrealizowane terminowo, rzetelnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Możemy polecić firmę TECHNOLOGIE BUDOWLANE - DORADZTWO jako solidnego, wiarygodnego partnera.

PORR (POLSKA) S.A.

Zakres robót firmy Technologie Budowlane Doradztwo Jarosław Kotula obejmował wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej oraz termicznej ścian szczelinowych, oraz uszczelnienia dylatacji. Firma TBD z powierzonego zadania wywiązała się bardzo dobrze, dotrzymując ustalonych terminów przy zapewnieniu wysokiej jakości wykonywanych robót. Prace wykonywane były przez wykwalifikowanych pracowników oraz kompetentną kadrę techniczną. Współpracę z firmą TBD Jarosław Kotula oceniamy wysoko
i możemy polecić jako rzetelnego wykonawcę.

Galeria Sztuki Współczesnej

Przedsiębiorstwo Arkada Nawara Radosław 42-300 Będzin ul. Orkana 16 działając jako Generalnym Wykonawca dla wykonania robót związanych z Remontem obiektów przemysłowych na potrzeby Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi ul. Dochnelów zaświadcza, że firma Technologie Budowlane Doradztwo Jarosław Kotula 44-200 Rybnik ul. Młyńska 50/2 wykonała prace związane z wykonaniem izolacji pionowej.

Krzysztof Skrzypek
Prezes Zarządu

Marek Okonek
Kierownik projektu

Radosław Nawara
Właściciel Arkada

SKB Development Sp. z o.o

Firma SKB Delevopment Sp. z o.o Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. Wedmanowej 12 93-228 Łódź potwierdza, że firma TBD Kotula sp. z o.o z siedzibą w Rybniku przy ul. Młyńskiej 50/2 wykonywała izolacje przeciwwodne oraz tynki renowacyjne w ramach remontu budynku dworca PKP Piła Główna.

SKB Development Sp. z o.o

Firma SKB Delevopment Sp. z o.o Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. Wedmanowej 12 93-228 Łódź potwierdza, że firma TBD Kotula sp. z o.o z siedzibą w Rybniku przy ul. Młyńskiej 50/2 wykonywała izolacje przeciwwodne w ramach remontu budynku dworca PKP Jarosław.

KONIOR STUDIO

KONIOR STUDIO Tomasz Konior potwierdza, że Firma Technologie Budowlane Doradztwo Jarosław Kotula z siedziba w Rybniku przy ul. Młynśkiej 50/2 wykonała prace izolacyjne w budynku przy ul. Damrota 22 w Katowicach będącym obecnie siedzibą naszej Firmy.

Stempińska
Kierownik projektu

Stempińska
Kierownik projektu

Tomasz Konior
Główny projektant

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o.

Firma Technologie Budowlane Doradztwo Jarosław Kotula wykonywała prace związane z wykonaniem izolacji poziomej ścian piwnicznych metodą iniekcji ciśnieniowej. Wszystkie prace zostały wykonane profesjonalnie oraz terminowo. Firma TBD wykazała się zaangażowaniem, wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do wykonania tego typu prac.

Krzysztof Dudek
Kierownik budowy