Content Image
Content Image
Content Image
Content Image
Content Image

Kiesol - iniekcje

Kiesol - Iniekcje przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Jedną
z najczęstszych przyczyn zawilgocenia murów w starych budynkach jest kapilarne podciąganie wilgoci w materiale ściennym (najczęściej cegle ceramicznej) i spoinie. Zjawisko to jest niemożliwe w murach ze skutecznymi, całkowicie ciągłymi izolacjami poziomymi i pionowymi. Zawilgocenie murów powoduje ich destrukcję i znacznie zmniejsza wartość budynków, oraz niekorzystnie wpływa na zdrowie jego użytkowników:
• Wysoka względna wilgotność powietrza, niezdrowy klimat
w pomieszczeniach.
• Rozwój szkodliwych mikroorganizmów - glony, zgnilizna, pleśń, grzyb (w tym grzyby wytwarzające rakotwórcze zarodniki).
• Uszkodzenia materiałów budowlanych, takich jak powłoki malarskie, drewno, tapety.
• Korozja chemiczna - wykwity, rozsadzanie w wyniku krystalizacji soli.
• Korozja mechaniczna - odspojenia, piaszczenie, łuszczenie.
• Zmniejszenie termoizolacyjności ściany.


Rotec - metoda rotacyjnego strumieniowania

Nowy wymiar techniki oczyszczania elewacji, w technice piaskowania rotec z użyciem rotacyjnego strumieniowania, suchy granulat lub ścierniwo z wodą wprawiane są przez specjalną turbinę poprzez dysze w ruch wirowy. Jeśli wirująca mieszanina powietrza, granulatu i wody trafi na powierzchnię elementu budowlanego, to powstaje działający po stycznej efekt ścierania. Cząstki granulatu ślizgają się po powierzchni - nie są w nią "wbijane". Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się zatem wyjątkowo delikatnie. Zanieczyszczenia są usuwane stopniowo, a więc stopień oczyszczenia i jego intensywność mogą być dowolnie wybierane.
Typowymi podłożami są kamień naturalny, tynk, cegła i beton. Usuwane mogą być zanieczyszczenia powierzchniowe, ale także grubsze nawarstwienia, powłoki oraz graffiti. Metoda nadaje się do stosowania zarówno na powierzchniach cennych obiektów historycznych, jak i na współczesnych elewacjach.


Sucho i szczelnie

Systemowe hydroizolacje w nowym budownictwie - ochrona drewna i budowli. Tysiąckrotnie sprawdzone rozwiązania standardowe znajdują się obok systemów wyjątkowo szybkich
i przez to ekonomicznych, a przede wszystkim obok dopasowanych do wymagań obiektu rozwiązań specjalnych. Podstawą jest zawsze profesjonalna analiza stanu obiektu. Uszczelnienia z zastosowaniem systemów firmy Remmers są nie tylko wyjątkowo trwałe i skuteczne, ale także nieszkodliwe dla środowiska, do tego stopnia, że można je stosować w strefie wody pitnej.
Hydroizolacja wykonywana na wznoszonym budynku ma za zadanie trwale chronić substancję budowlaną przed wnikaniem wilgoci. Jest ona skuteczna tylko dzięki kompleksowemu systemowi zabezpieczenia, w którym poszczególne rodzaje materiałów muszą spełniać określone zadania. Gdy brakuje jednego z elementów, w pewnych warunkach funkcjonowanie całego systemu hydroizolacji staje pod znakiem zapytania. Ważna jest także zgodność materiałów uszczelniających, które muszą być sprawdzone pod kątem możliwości nakładania na siebie, aby wykluczyć późniejsze uszkodzenia.