Stacja kolejowa w Jarosławiu

Krótki opis obiektu

Nowy dworzec służy pasażerom kolei oraz autobusów. Największą powierzchnię zajmuje hol na parterze budynku. – Hol został tak zaprojektowany tak, by obsłużył zarówno pasażerów kolejowych, jak i autobusowych. Pozostała część została przeznaczona na wynajem. Będzie tu Poczta Polska, salonik prasowy, a w pozostałych pomieszczeniach mają się mieścić lokale gastronomiczne. W holu znajdują się też ławki z infoboksami. Bardzo ważną rzeczą są tablice systemu identyfikacji dynamicznej, które będą informować o aktualnych odjazdach i przyjazdach pociągów. Na piętrze znajduje się m.in. apteka, punkt sprzedaży pieczywa i kolejne lokale gastronomiczne. Dworzec został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdą się tam m.in. linie prowadzące dla osób niewidomych, tablica tyflograficzna, dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych toalety i kasy. Z dworca na peron prowadzić będzie pochylnia. Łączny koszt inwestycji to ok. 14 mln zł.

Zakres wykonywanych prac

Izolacja pozioma metoda iniekcji. Technologia PCI BASF