beton
beton

Scalanie i uszczelnianie konstrukcji betonowych

Każdy z nas spotkał się z różnego rodzaju przeciekami. Jendak nie każdy wie jak prawdłowo wykonać uszczelnianie przecieków.Dlatego stosujemy izolacje mineralne albo bitumiczne.

Konstrukcje betonowe - izolacja i uszczelnienie

W nowych konstrukcjach żelbetowych w celu wykonania izolacji pionowych stosujemy izolacje mineralne oraz bitumiczne.W przypadku zbiorników (basenów) na różnego rodzaju substancje stosuje się odpowiednie izolacje. Rodzaj izolacji uzależniony jest od czynnika jaki wypełnia zbiornik. W przypadku zbiorników na wodę proponujemy izolację mineralną elastyczną. Tego typu materiał charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża, zdolnością do mostkowania rys, umożliwia wykonywanie prac na podłożach wilgotnych.

Wysoka odpornością na parcie wody, czyli skuteczne uszczelnianie rys

W przypadku uszczelnienia rys i spękań oraz przecieków przez konstrukcje żelbetowe, wykonujemy iniekcje poliuretanowe. Iniekcja materiałów pęczniejących pod wpływem działania wilgoci wykonywana jest pod dużym ciśnieniem. Preparat iniekcyjny pod wpływem zetknięcia się z woda zwiększa swoją objętość zatrzymując jej napływ. W przypadku czynnika agresywnego znajdują zastosowanie preparaty polimocznikowe.