Izolacje przeciwwodne ścian fundamentowych – izolacja pionowa.

Wykonywana jest przez nas przy użyciu mas bitumicznych. Tego typu izolacja charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością
do podłoża, jest bezszwowa, daje olbrzymią łatwość w łączeniu kolejnych etapów prac.
Materiały których używamy należą do najlepszych na rynku.
Prace prowadzone są na obiektach nowych i starych.
Kluczowym elementem w wykonaniu izolacji pionowych jest przygotowanie podłoża i zachowanie reżimów technologicznych.

izolacja

izolacja pozioma

izolacja