Kino x – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Krótki opis budynku

Budynek usytuowany w centrum Gliwic . Adres: ks. Marcina Strzody 10, Gliwice
Obiekt jest jednym z najstarszych zachowanych budynków hotelowych  powstał ok. 1890 roku jako gospoda z miejscami noclegowymi„Goldgrube”, w sąsiedztwie funkcjonującego targu końskiego, dlatego też m.in. obok niego wybudowano stajnie na aż 70 koni. W 1893 roku kolejny właściciel  Carl Trzaskalik uruchomił kantynę i wyszynk w dni targowe.http://www.gliwiczanie.pl/Reportaz/hotele/X.htm

Zakres wykonywanych prac

Izolacja pozioma metoda iniekcji niskociśnieniowej w technologii Sopro.