stacja kolejowa w Rawiczu

Zapobieganie kapilarnemu podciąganiu wody – nasze realizacje

Izolacja pozioma chroni przed podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Jest to podstawowa ochrona budynku przed dostępem wilgoci z gruntu do jego wnętrza. Nasza firma wykonała wiele takich zabiegów, a kilka z nich prezentujemy w poniższym wpisie.

Stacja Kolejowa w Rawiczu

Rawicz – stacja kolejowa w Rawiczu, w województwie wielkopolskim, w Polsce. Stacja kolejowa powstała z chwilą uruchomienia linii kolejowej Wrocław Główny – Poznań Główny. Pierwszy próbny kurs lokomotywy parowej odbył się 27 września 1856, a pierwszy regularny kurs składu miesiąc później, 27 października. Uroczyste otwarcie linii odbyło się 29 października 1856 roku.

stacja kolejowa w Rawiczu

Zakres wykonywanych prac w tym obiekcie to izolacja pozioma Kiesol C – Remmers.

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Projekt obejmuje kompleksową rozbudowę obiektu Filharmonii poprzez nadbudowę istniejącego budynku o dodatkową kondygnację oraz dobudowę szklanej bryły będącej powiększeniem istniejących holi. Dobudowa będzie pełnić funkcję klubu muzycznego połączonego z kawiarnią, powierzchnią wystawową oraz tarasami zewnętrznymi do organizowania letnich koncertów promenadowych. Nadbudowa natomiast pozwoli pozyskać dodatkowe pomieszczenia w obiekcie z przeznaczeniem na garderoby i pokoje ćwiczeń artystów. Projekt obejmuje również dostawę sprzętów i wyposażenia w tym profesjonalnego sprzętu oświetleniowo – nagłośnieniowego.

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Nasza firma wykonała w tym obiekcie izolację poziomą metodą iniekcji niskociśnieniowej.

Kino X – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Budynek usytuowany w centrum Gliwic. Adres: ks. Marcina Strzody 10, Gliwice

Obiekt jest jednym z najstarszych zachowanych budynków hotelowych – powstał ok. 1890 roku jako gospoda z miejscami noclegowymi „Goldgrube”, w sąsiedztwie funkcjonującego targu końskiego, dlatego też m.in. obok niego wybudowano stajnie na aż 70 koni.

Kino x – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Prace w tym obiekcie obejmowały wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej w technologii Sopro.

Stacja kolejowa w Jarosławiu

Nowy dworzec służy pasażerom kolei oraz autobusów. Największą powierzchnię zajmuje hol na parterze budynku. – Hol został tak zaprojektowany tak, by obsłużył zarówno pasażerów kolejowych, jak i autobusowych. Pozostała część została przeznaczona na wynajem. Będzie tu Poczta Polska, salonik prasowy, a w pozostałych pomieszczeniach mają się mieścić lokale gastronomiczne. W holu znajdują się też ławki z infoboksami. Bardzo ważną rzeczą są tablice systemu identyfikacji dynamicznej, które będą informować o aktualnych odjazdach i przyjazdach pociągów. Na piętrze znajduje się m.in. apteka, punkt sprzedaży pieczywa i kolejne lokale gastronomiczne. Dworzec został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdą się tam m.in. linie prowadzące dla osób niewidomych, tablica tyflograficzna, dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych toalety i kasy. Z dworca na peron prowadzić będzie pochylnia. Łączny koszt inwestycji to ok. 14 mln zł.

Stacja kolejowa w Jarosławiu

W tym budynku wykonana została izolacja pozioma metodą iniekcji w technologii PCI BASF.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *